2016-01-02

Souverein zijn

Cathérine Ongenae in De Redactie heeft het over het verdedigen van de souvereiniteit van vrouwen. Die term is zo juist.
Ik wil niet dat mijn dochter een deel van haar leven verspeelt met de gedachte dat ze iemand energie, aandacht of seks verplicht is
 Ik zou durven die "iemand" doortrekken naar het eigen kind, mits minstens de veiligheid van dat kind gewaarborgd is. In een MOE lijkt dat vanzelfsprekend. Op het eerste zicht zou ik dat een luxe noemen. Bij nader inzien zou het een recht moeten kunnen zijn.

2015-10-20

Mama's moeten niet moedig zijn

In haar stukje gedeelde pijn is halve pijn schrijft Cathérine Ongenae over de pijn van mama's met kinderen (oa in reactie op Siska Schoeters hieronder) en mama's die hun kind verloren hebben.

Het is niet omdat mama's moedig zijn dat ze dat moeten zijn. Het is niet juist dat zij zowel vanuit hun omgeving als vanuit zichzelf dat toch verwachten. Het is opmerkelijk dat niet ingezien wordt dat mama's veel meer dan andere groepen in onze samenleving met hun rug tegen de muur worden geplaatst, om hun kinderen te geven waarop ze aanvoelen dat die recht hebben. Mama's aanvaarden dat zij de "last stand" zijn. Wat een onrecht is het niet dat dit zelfs niet als een onrecht wordt aanzien?

Is het omdat mama's zo emotioneel betrokken zijn dat ze niet over de rand kunnen kijken zelfs al zouden ze dat willen? Moet echt iemand anders dat dan voor hen doen?

2015-10-19

Of hoe komieken pas echt serieus zijn

De Breakwomb zijn komieken die mama zijn (of is het omgekeerd zoals een van hun spotjes hierover grapt) In dit spotje tonen ze hoe sommigen onder ons onze kinderen aanspreken. Spot on, maar ik zou wel de mama's die zich hier in herkennen een hart onder de riem steken. Zonder goede voorbeelden is het niet eenvoudig om te weten wat doen in welke situatie met kinderen. Een MOE vol voorbeelden zou hieraan eenvoudigweg kunnen verhelpen. Deze mama's zullen dan elders hun mosterd moeten halen om grappig te zijn.

2015-10-18

Geen roze wolken hier

De Standaard van vandaag rapporteert over een interview van Siska Schoeters, bekende Studio Brussel presentatrice, in De Morgen waar ze het heeft over "Kinderen Hinderen". Als moeder en stiefmoeder van drie kinderen vertelt ze over moeilijke tijden en hoe "diegene die de roze wolk heeft uitgevonden eraan moet." De eerste maanden van haar eigen kind waren erg lastig omdat "Ik verwachtte enorm veel van de weken na de geboorte van Lucien. Maar het was de verschrikkelijkste periode van mijn leven. Lucien huilde heel vaak en ik wist nooit wat er scheelde". Het goed dat persoonlijkheden zoals zij dit bespreekbaar stellen. Zij is verre van alleen. En het mag gezegd worden. Beseffen dat ge niet de enige bent met dit probleem is al een eerste stap. Spijtig dat er blijkbaar niemand goed weet hoe hieraan te verhelpen. Of beter niet meer goed weet, want de mens wist dit goed gedurende de eerste miljoen jaren en MOE's zijn een manier om terug op het goede spoor te komen.

2015-10-15

#seksisme

Cathérine Ongena stelde vandaag op de radio het boek #seksisme voor met een dozijn hoofdstukken over dit thema. Feministen zijn erg gevoelig voor de thema's die in deze blog aan bod komen. En ik versta nu weer een beetje beter waarom. En ik heb er alle respect voor.

Toch hoop ik dat zoals mevrouw Ongena de voordelen voor de mannen van feminisme naar voor bracht, de voordelen voor feministen van de keuze om het mama zijn te omarmen zoals die oorspronkelijk was bedoeld, ook duidelijker zullen worden. Akkoord dat gezien het verleden een duchtige portie achterdocht echter op haar plaats is.2015-09-19

Lon Holzer over privileges

Tijdens een receptie na een lezing sprak ik toevallig met Lon Holzer. Zij is de Vlaamse zorgambassadeur. Haar taak is om richting te geven aan de aantrek en opleiding van zorgkundigen in Vlaanderen. Tijdens het gesprek gaf aan dat ze niet goed inzag hoe een verzorgende in de psychogeriatrie aan dat soort dagelijkse stress kon het hoofd bieden Ik dacht dan dat zulk een stress op het werk vooral niet te combineren was met nog stress thuis met de kinderen.

Zij is ook auteur van het boek "De zeven privileges van de zorg". Daarin viel me vooral de passage op "Hoe contradictorisch het ook klinkt, de grootste opdracht van zorgverleners is om zo weinig mogelijk zorg te verlenen en zo veel mogelijk ruimte te geven aan de zorgvrager om zijn eigen autonomie, alle beperkingen in achte genomen, te behouden." Dit is ook de aanpak welke MOE voorstaat om dit trouwens ook slaat op onze kinderen zelf. En dit geldt al sinds de beginjaren van de mensheid terwijl dit pas de laatste tien duizend jaren zo verwaterd is dat we het niet meer beseffen.

In het boek staat ook de volgende schitterende passage:

Een toevlucht voor gezinnen in verwarring


In een beschermd natuurgebied in Luxemburg staat een bijna afgewerkte "refuge" (toevluchtsoord) te koop op meer dan een hectare grond met vijvertje en beek. Dit lijkt ideaal voor een paar verzorgende gezinnen die al weten waar verwarring van komt om een paar moeders met hun kinderen die acuut in verwarring zijn in op te vangen. De buitenruimte moet nog ingericht worden doch dit kan zelfs deel uitmaken van het helingsproces. De prijs is goed behapbaar en het gebouw zo goed als instapklaar om direct van wal te gaan met zo een residentiële praktijk voor psychosociale ondersteuning.

2015-06-08

Bruul (bij Leuven): cohousing voor 10 gezinnen

Interleuven heeft een cohousing project voorzien voor een 10 tal gezinnen in een hoekje van een groter ontwikkelingsproject. Dit is een mooi voorbeeld hoe een MOE mee met grotere projecten kan surfen. In de voorwaarden staat wel expliciet vermeld dat de cohousing niet zorgt voor inkomens. Nu is het terrein waarschijnlijk toch te klein om een activiteit uit te baten. Doch de nabijheid van de stad laat vele "bronnen van inkomsten" open, misschien zelfs op wandelafstand van de site. Zoals steeds bij zulke gelegenheden is het zaak snel te reageren. Twee gezinnen dienen al tegen september 2015 hun interesse betoond te hebben en minstens zes gezinnen tegen het einde van het jaar.

Interesse in een MOE in het Leuvense ? Twee reeds bevriende families ? Haast u zonder spoed ;-)

2015-06-07

Bornem: cohousing project

Update 10 september 2015: De ronde van overleg met gegadigde organisaties start officieel. Laat u kennen indien deze streek u aantrekt. Hoe meer zielen, hoe meer impact op het uiteindelijk project.

In het ruimtelijk uitvoeringsplan van Branst , een deelgemeente van Bornem  in België (tussen St Niklaas en Dendermonde) is een deel voorzien voor cohousing.  Het dorpje staat bekend om zijn wandelroutes bij de Schelde. Een half dozijn geïnteresseerden is genoeg om hier vaart achter te zetten. De inrichtende overheid wacht op de juiste initiatieven. Voor een Google luchtfoto van de streek.


Dank aan bezoekers van Ouders Natuurlijk beurs

Het was een fijne dag gisteren in Doorwerth. Het weer was ook van de partij. Graag bedank ik Petra van de Ouders Natuurlijk beurs voor de uitnodiging en uiteraard al de bezoekers op de stand en de aanwezigen op de seminaries. Dank vooral voor de kritische opmerkingen. Deze zijn de meest leerrijke. Als je je graag bekend maakt om initiatieven op te volgen of om zelf aan de bron wil staan voor een ander initiatief laat van u horen/schrijven. Op kandidaat? heb ik een aantal vragen opgesteld om ons richting te geven. Het lijkt er wel op dat Nederland hier op voorbereid is. De massa is al kritisch (en enthousiast), nu nog de kritische massa van enthousiastelingen ;-)

2015-02-26

Ouders Natuurlijk beurs 6 juni 2015

Wij staan op de beurs van Ouders Natuurlijk in Doorwerth, Nederland (tussen Wageningen en Arhnem) op zaterdag 6 juni 2015. Een paar lezingen vanaf de middag. Kom op de stand met uw kinderen papieren bloemen knutselen. Ondertussen praten we wat en beantwoorden uw vragen.

Inschrijven is aangeraden. Tot daar dan?

2014-04-07

Excellente CRA blijft excellente mama

Een carriere als CRA combineren met mama zijn vergt organisatietalent en/of geluk voor de kinderopvang. In een MOE kan je zowel plezier beleven aan mama zijn als met een gerust gemoed als CRA bedrijvig te zijn in binnen- en buitenland in de wetenschap dat de kinderen ondertussen onder hoede zijn van goede mama's.

2014-04-05

een MOE als lokale buitenpost van een diabetes kliniek

Alle rechten voorbehouden doubletroublebiteme
Diabetes neemt epidemische proporties aan. De ziekenhuizen kunnen de vraag in de diabetes klinieken moeilijk aan. Er is niet snel beterschap in zicht, wel integendeel.

Een lokale buitenpost van zo een kliniek staat dichter bij de patiënten in de dorpen daarrond. Vooral patiënten met meer ernstige risico's en complicaties worden best steeds in het ziekenhuis onderzocht en opgevolgd. De andere zijn dikwijls beter gediend met een begeleiding dicht bij huis. De informatica- en communicatie-middelen van vandaag laten ook toe dat alles wat in de buitenpost gebeurt nauw kan worden opgevolgd in het ziekenhuis zodat, bij de minste twijfel, een verwijzing voor de hand ligt en de contiuiteit van de zorg wordt gewaarborgd.

2014-04-04

Verpleegkundigen, samen meer mama voor de kinderen

All rights reserved by Felbry College
Verpleegkundigen met kinderen, zowel in thuisverpleging, ziekenhuisverpleging als rusthuisverpleging zijn meester goochelaars om kinderopvang te voorzien ondanks de shiften, de onverwachte overuren, het plotse inspringen, de nachten ...

De school begint pas later dan de "vroege", de leerkrachten zijn op de onmogelijkste dagen op educatief verlof, schoolvakanties zijn veel langer dan zelfs gecombineerde vakanties op het werk, een crèche heeft sluitingsuren vroeger dan de "late" eindigt, de schoonmoeder heeft haar manieren van doen, de partner heeft het te druk met eigen werk, wanneer nog snel tussendoor het huishouden gedaan, schoenen voor de kleinen gekocht ...

2014-03-30

Hulpverleners depressie gezocht voor in de hoge venen

Er staat een stuk grond ter beschikking diep in de hoge venen waarop een MOE juist zou passen. De wijde natuur in een uithoek van Belgie inspireert om als bedrijvigheid een samenlevingspension uit te baten voor families met ouders of kinderen die een uitweg zoeken voor hun depressie. Depressies zijn al te vaak oorzaak van serieus dysfunctioneren met naschokken doorheen heel de familie. Het pension zou heel de familie opnemen of, tenminste, de moeder-kind diade. Naast de voortzetting van de eventuele klassieke therapie kunnen de clienten in decompressie dank zij de eenvoud van de huishoudroutines van elke dag en de gerichte hoede van de mama's.